رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:56:44 PM 1400 / 10 / 27
 

 

کارشناســــان

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

           کارشناس پژوهشی علوم بالینی: مریم سعیدی نژاد

 رشته تحصیلی : مهندسی بهداشت محیط

 مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

  آدرس پست الکترونیکی : Saeidinejad.maryam@yahoo.com

 داخلی 3521

     

          شرح وظایف:

 نظارت بر سامانه مدیریت طرحهای تحقیقاتی (پژوهان)

 نظارت بر سامانه پژوهان در خصوص ثبت پروپوزال و پایان نامه دانشجویان پزشکی

 انجام کلیه موارد مربوط به تصویب و دفاع پروپوزال پایان نامه دانشجویان پزشکی

 تهیه صورت جلسات شورای پژوهشی بالینی

 هماهنگی برگزاری جلسات دفاع دانشجویان در مقاطع مختلف

 انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

           کارشناس پژوهشی علوم پایه: وجیهه روحی

رشته تحصیلی : دانشجوی دکترای آینده پژوهی سلامت

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

نوع استخدام : قرارداد تبصره3

  آدرس پست الکترونیکی :rouhivajihe@gmail.com

داخلی 3554

 

          شرح وظایف:

نظارت بر سامانه پژوهان در خصوص ثبت پروپوزال و پایان نامه دانشجویان علوم پایه

ثبت اطلاعات پژوهشی مربوط به  بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی  

انجام کلیه موارد مربوط به تصویب و دفاع پروپوزال پایان نامه دانشجویان علوم پایه

انجام کلیه موارد مربوط به تصویب  طرح تحقیقاتی

انجام کلیه موارد مربوط مربوط به دفاع پایان نامه

هماهنگی برگزاری جلسات دفاع دانشجویان در مقاطع مختلف

تهیه صورت جلسات شورای پژوهشی علوم پایه

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر