رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:30:30 PM 1399 / 09 / 11
 

 

کارشناســــان پژوهـش

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

           کارشناس پژوهش  عاطفه سادات جمال

رشته تحصیلی : دانشجوی دکترای تخصصی سلولی –مولکولی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

نوع استخدام : 

  آدرس پست الکترونیکی : :gmail.comatefehjamal1985@

داخلی 3554

 

                 شرح وظایف:

نظارت بر سامانه پژوهان در خصوص ثبت پروپوزال و پایان نامه دانشجویان علوم پایه

ثبت اطلاعات پژوهشی مربوط به  بانک اطلاعات اعضای هیئت علمی  

انجام کلیه موارد مربوط به تصویب و دفاع پروپوزال پایان نامه دانشجویان علوم پایه

انجام کلیه موارد مربوط به تصویب  طرح تحقیقاتی

انجام کلیه موارد مربوط مربوط به دفاع پایان نامه

هماهنگی برگزاری جلسات دفاع دانشجویان در مقاطع مختلف

تهیه صورت جلسات شورای پژوهشی علوم پایه

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

 

           کارشناس پژوهش  مریم سعیدی نژاد

رشته تحصیلی :  مهندسی بهداشت محیط، دانشجوی کارشناسی ارشدبهداشت محیط

مدرک تحصیلی : کارشناسی

نوع استخدام : 

  آدرس پست الکترونیکی : Saeidinejad.maryam@yahoo.com

داخلی 3521

     

          شرح وظایف:

نظارت بر سامانه مدیریت طرحهای تحقیقاتی (پژوهان)

نظارت بر سامانه پژوهان در خصوص ثبت پروپوزال و پایان نامه دانشجویان پزشکی

انجام کلیه موارد مربوط به تصویب و دفاع پروپوزال پایان نامه دانشجویان پزشکی

تهیه صورت جلسات شورای پژوهشی بالینی

هماهنگی برگزاری جلسات دفاع دانشجویان در مقاطع مختلف

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر