رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:34:08 PM 1398 / 03 / 28
 

اعضای هیئت علمی گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

 

نام  ونام  خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

رزومه

دکتر اسماعیل فخاریان

استاد مدیر گروه CV

 

دکتر آیدین امیدوار استادیار

 

هیئت علمی

CV

 

دکتر محمد حلاج نژاد استادیار هیئت علمی

CV

 

دکتر حامد یزدان پناه استادیار هیئت علمی CV

 

دکتر محمود مومنی - هیئت علمی

CV

دکتر سعید بنایی - هیئت علمی CV
 
 
کارشناس گروه:
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر