رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:29:39 AM 1399 / 10 / 29
 

اعضای هیئت علمی گروه جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

 

نام  ونام  خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

رزومه

دکتر اسماعیل فخاریان

استاد مدیر گروه CV

دکتر آیدین امیدوار استادیار

 

هیئت علمی

CV

دکتر محمد حلاج نژاد استادیار هیئت علمی

CV

دکتر حامد یزدان پناه استادیار هیئت علمی CV
دکتر سعید بنایی   درمانی CV
دکتر محمود مومنی   درمانی CV
 
 
کارشناس گروه: وحید میرحسینی
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر