رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:58:37 AM 1398 / 04 / 04
 

              
                                                                  گروه داخلی 

                                                              دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


      
      رسالت گروه : 

گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان یکی از گروه های بزرگ آموزش بالینی عهده دار تولید ونشرعلم،  حفظ وارتقاء سطح سلامت جامعه درراستای رسالت دانشگاه علوم پزشکی و وزارت متبوع می باشد . این گروه ماموریت دارد با استفاده از کادر آموزشی مرکب از متخصصین داخلی و فوق تخصص های مربوطه درقالب یک برنامه منظم وهدف دار در یک محیط پویا و باطراوت علمی در کنار ارائه خدمات درمانی مناسب به بیماران به امر آموزش دانشجویان پزشکی ( در مقاطع فیزیوپاتولوژی، بالینی وکارورزی ) و دستیاران داخلی بپردازد ودر عین رعایت حقوق و شان والای بیماران درجهت ایجاد مهارت های علمی و عملی دردانشجویان برای تشخیص ودرمان صحیح بیماری های داخلی گام بردارد . ضمناً این گروه برآن است تا با ایجاد جوی صمیمی علاوه بر امر پژوهش و آموزش دانشجویان برای ارتقاء سطح دانش و مهارت اعضاء گروه درزمینه های  آموزشی و پژوهشی تلاش نماید وبه ارائه برنامه های باز آموزی نیز بپردازد .
 

 مشخصات گروه:

سال تشکیل گروه: 1365

مدیر گروه: دکتر کمال اصالت منش

محل فعالیت گروه : بیمارستان شهید بهشتی

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی- بیمارستان شهید بهشتی- کد پستی 81151

تلفن دفتر گروه :9-55540026 -031


 اعضاگروه 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

وضعیت استخدامی

سمت اجرایی

1

عباس ارج

متخصص داخلی-فوق تخصص گوارش

دانشیار

رسمی

معاونت درمان

2

مجید احسانی

متخصص داخلی –فوق تخصص خون

استادیار

پیمانی

معاون آموزشی بیمارستان

3

ابراهیم رضی

متخصص داخلی –فوق تخصص ریه

استاد

رسمی

-

4

علیرضا سلیمانی

متخصص داخلی –فوق تخصص کلیه

دانشیار

رسمی

مدیر تحصیلات تکمیلی

5

کمال اصالت منش

متخصص داخلی –فوق تخصص روماتولوژی

 

دانشیار

پیمانی

معاون گروه-مدیر معاونت درمان

6

بتول زمانی

متخصص داخلی –فوق تخصص روماتولوژی

دانشیار

رسمی آزمایشی

مسئول فیزیوپاتولوژی

7

سید محمد متینی 
 

متخصص داخلی

استادیار

رسمی قطعی

مدیر گروه

8

 سید فخرالدین صدر

متخصص داخلی

استادیار

رسمی

-

9

 محسن رضوی زاده

متخصص داخلی –فوق تخصص گوارش

استادیار

طرح ضریب کا

-

10

محمد علی صبا 

متخصص داخلی –فوق تخصص ریه

استادیار

طرح ضریب کا

-

11

جعفر شادی

فوق تخصص غدد

استادیار

طرح ضریب کا

-

12 دکتر مسعود فخاریان کاشانی

متخصص داخلی –فوق تخصص خون

استادیار

طرح ضریب کا

              -
13 دکتر مهران شریفی

متخصص داخلی –فوق تخصص خون

 استادیار  طرح ضریب کا                -

 
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر