رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:45:22 PM 1399 / 03 / 11
 

              
                                                                  گروه داخلی 

                                                              دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


      
      رسالت گروه : 

گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان یکی از گروه های بزرگ آموزش بالینی عهده دار تولید ونشرعلم،  حفظ وارتقاء سطح سلامت جامعه درراستای رسالت دانشگاه علوم پزشکی و وزارت متبوع می باشد . این گروه ماموریت دارد با استفاده از کادر آموزشی مرکب از متخصصین داخلی و فوق تخصص های مربوطه درقالب یک برنامه منظم وهدف دار در یک محیط پویا و باطراوت علمی در کنار ارائه خدمات درمانی مناسب به بیماران به امر آموزش دانشجویان پزشکی ( در مقاطع فیزیوپاتولوژی، بالینی وکارورزی ) و دستیاران داخلی بپردازد ودر عین رعایت حقوق و شان والای بیماران درجهت ایجاد مهارت های علمی و عملی دردانشجویان برای تشخیص ودرمان صحیح بیماری های داخلی گام بردارد . ضمناً این گروه برآن است تا با ایجاد جوی صمیمی علاوه بر امر پژوهش و آموزش دانشجویان برای ارتقاء سطح دانش و مهارت اعضاء گروه درزمینه های  آموزشی و پژوهشی تلاش نماید وبه ارائه برنامه های باز آموزی نیز بپردازد .
 

 مشخصات گروه:

سال تشکیل گروه: 1365

مدیر گروه: دکتر کمال اصالت منش

محل فعالیت گروه : بیمارستان شهید بهشتی

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی- بیمارستان شهید بهشتی- کد پستی 81151

تلفن دفتر گروه :9-55540026 -031


 اعضاگروه 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

1

دکتر عباس ارج

متخصص داخلی-فوق تخصص گوارش

دانشیار

2

دکتر علیرضا سلیمانی

متخصص داخلی –فوق تخصص کلیه

استاد

3

دکتر کمال اصالت منش

متخصص داخلی –فوق تخصص روماتولوژی

 

دانشیار

4

دکتر بتول زمانی

متخصص داخلی –فوق تخصص روماتولوژی

دانشیار

5

دکتر سید محمد متینی 
 

متخصص داخلی

استادیار

6

دکتر  سید فخرالدین صدر

متخصص داخلی

استادیار

7

دکتر  محسن رضوی زاده

متخصص داخلی –فوق تخصص گوارش

دانشیار

8

دکتر محمد علی صبا 

متخصص داخلی –فوق تخصص ریه

استادیار

9

دکتر مجید مطفری

فوق تخصص غدد

استادیار

10 دکتر هانیا ذکایی

متخصص داخلی –فوق تخصص خون

استادیار
11 دکتر علی رستمی

متخصص داخلی –فوق تخصص کلیه

 استادیار
12

دکتر محمدرضا ملاقنبری
 

متخصص داخلی –فوق تخصص گوارش

 استادیار
13

دکتر سینا سلیمیان
 

متخصص داخلی –فوق تخصص گوارش

 استادیار
14

دکتر اعظم زیلوچیان
 

متخصص داخلی

 استادیار
15

دکتر ماشالله طباطبایی
 

متخصص داخلی –فوق تخصص غدد

 استادیار
16

دکتر  حسین روز بهانی
 

متخصص داخلی –فوق تخصص ریه

 استادیار

 
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر