رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:49:47 AM 1398 / 08 / 23
 

                           
                        اعضای گروه داخلی - جنرال دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 

  •  مدیر گروه : دکتر  کمال اصالت منش

 

دکتر فخرالدین صدر
متخصص داخلی
رتبه علمی: استادیار

cv


دکتر سید محمد متینی
متخصص داخلی 
رتبه علمی: استادیار

cv

 

اعظم زیلوچیان

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر