رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:16:06 PM 1399 / 03 / 17
 

                           
                        اعضای گروه داخلی - جنرال دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 

  •  مدیر گروه : دکتر  کمال اصالت منش

 

دکتر فخرالدین صدر
متخصص داخلی
رتبه علمی: استادیار

cv


دکتر سید محمد متینی
متخصص داخلی 
رتبه علمی: استادیار

cv

 

اعظم زیلوچیان

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر