رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:30:27 PM 1398 / 03 / 28
 

طرح دروس گروه بیوشیمی بالینی


      دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

          

طرح دروس پزشکی:

طرح دروس دندانپزشکی:

 

طرح دروس تغذیه:

طرح درس علوم آزمایشگاهی:

 

طرح درس بیوشیمی عمومی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر