رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:26:17 PM 1399 / 03 / 09
 

اعضای هیئت علمی گـــروه علوم سلولی کاربردی

 

 

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

رزومه

 

دکتر جواد وردی

دانشیار

مدیر گروه

CV

دکتر مهدی نورالدینی

دانشیار

معاون آموزشی و پژوهشی گروه

CV

دکتر اسماعیل فخاریان

استاد

عضو هیئت علمی

CV

دکتر حسین نیکزاد

استاد

عضو هیئت علمی

CV

 

دکتر حمید رضا بنفشه

دانشیار

عضو هیئت علمی

CV

دکتر محمد علی اطلسی

دانشیار

عضو هیئت علمی

CV

دکتر طاهره مازوچی

دانشیار

عضو هیئت علمی

CV

دکتر بهرنگ علنی

استادیار

عضو هیئت علمی

CV

 

دکترعلیرضا فرخیان

استادیار

عضو هیئت علمی

CV

 

دکتر مرتضی سلیمیان

استادیار

عضو هیئت علمی

CV

 

 

 

کارشناس گروه:  امینه سادات حسینی خواه

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر