رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:55:31 PM 1399 / 03 / 11
 

اعضای هیئت علمی گروه گوش,حلق و بینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

  • مدیر گروه : دکتر امیر حسین احسنی

 

 
دکتر علی کریمیان
رتبه علمی: استادیار
CV

دکتر امیر حسین احسنی
متخصص گوش و حلق و بینی

رتبه علمی: استادیار

   دکتر زینب سادات احمدی
متخصص گوش و حلق و بینی     
رتبه علمی :استادیار 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر