رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:37:37 PM 1398 / 03 / 28
 

اعضای هیئت علمی گروه طب فیزیکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

 

نام  ونام  خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

رزومه

 

دکتر الهه میانه ساز

(متخصص طب فیزیکی و توانبخشی)

 
مدیر گروه
CV

 

دکتر نیره جلالتی

(متخصص طب فیزیکی و توانبخشی)

 

 

هیئت علمی

CV

 

دکتر امین اربابی

(متخصص طب فیزیکی و توانبخشی)

 
هیئت علمی

CV

 

دکتر ابراهیم علیخانی

(متخصص طب فیزیکی و توانبخشی)

 
هیئت علمی
CV

 

دکتر زهرا اینچه درگاهی

(متخصص طب فیزیکی و توانبخشی)

 
هیئت علمی

CV

 دکتر بابک حق پناه

(متخصص جراحی ارتوپدی و فلوشیب فوق تخصص جراحی زانو)

 
هیئت علمی
CV
 

دکتر منصور سیاح

(PhDرفتارشناسی ورزشی)

 
هیئت علمی
CV

دکتر حسین نیکزاد

(PhDآناتومی)

 
هیئت علمی
CV
 
 
          کارشناس گروه: خانم سمیه چراغی(کارشناس کاردرمانی)
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر