رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:08:24 AM 1399 / 04 / 15
 

 

اعضای هیئت علمی گروه طب فیزیکی و توانبخشی

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

رزومه

دکتر الهه میانه ساز

استادیار

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

cv

 

دکتر حسین نیکزاد

استاد

PhDآناتومی

cv

دکتر منصورسیاح

دانشیار

PhDرفتار شناسی ورزشی

cv

 

دکتر بابک حق پناه

استادیار

متخصص ارتوپدی. فلوشیپ زانو

cv

 

          کارشناس گروه: خانم سمیه چراغی(کارشناس کاردرمانی)
 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر