رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:02:30 PM 1399 / 11 / 04
 

 

 رسالت برنامه آموزشی درتربیت نیروی انسانی

 

  • تقویت مبانی آموزشی ، پژوهشی و روان درمانی دررشته ی روانشناسی بالینی ازجمله رسالت های این برنامه ی آموزشی بشمارمیرود.همچنین تلاش همه جانبه بمنظور ارتقاء پژوهش های بالینی وبومی،تقویت اهمیت و بسط رشته روانشناسی در دانشگاههای علوم پزشکی کشورو کمک به اشتغال زایی با اهداف مرتفع شدن نیازهای روانشناختی،قشرهای گوناگون جامعه،کاهش مشکلات روانشناختی وارتقاء بهبودکیفیت زندگی افراد رسالت برنامه  آموزشی رشته روانشناسی بالینی است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است .
  • مهمترین چشم اندازهای این برنامه ی آموزشی تربیت   نیروهای کارآمد درحوزه های پیشگیری ، تشخیص و روان درمانی اختلالهای روانشناختی می باشد . 
  • بدینوسیله راه اندازی کتابخانه و آزمایشگاه گروه روانشناسی بالینی در تاریخ 1393/8/6 توسط اعضا محترم گروه روانشناسی مورد تصویب قرار گرفت .
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر