رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:17:27 AM 1399 / 10 / 29
 

 

رسالت و اهداف راهبردی گروه تغذیه


  1. تربیت نیروی متخصص در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم تغذیه
  2. طراحی و اجرای پژوهشهای مرتبط با حوزه تغذیه بالینی و تغذیه جامعه و انتشار نتایج حاصله در مجلات معتبر
  3. تهیه طرح درس برای تمام دروس مربوطه در مقاطع مختلف جهت آموزش موثر
  4. آموزش و راهنمایی دانشجویان جهت انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
  5.  برگزاری کارگاههای آموزشی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان جهت به روز شدن اطلاعات ایشان
  6. برنامه ریزی و ایجاد زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری جهت پذیرش دانشجو در سطح دکترای تخصصی علوم تغذیه و کارشناسی ارشد ایمنی مواد غذایی
  7. بسترسازی، برنامه‌ریزی، حمایت، هدایت و ارائه آموزشهای مستمر تغذیه و طب سنتی در سطوح مختلف افراد جامعه
  8.  نهادینه کردن ارائه خدمات بویژه در امر سلامت(بهداشت و پیشگیری) بر مبنای تغذیه صحیح و آموزه های طب سنتی ایران در شبکه‌ها و مراکز بهداشتی درمانی
  9. ارایه اطلاعات صحیح و مستدل مبتنی بر شواهد در حیطه علوم تغذیه
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر