رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:47:48 AM 1399 / 10 / 28
 

اعضای هیئت علمی گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

 

نام  ونام  خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

رزومه

 

  دکتر راضیه اقتصادی

استادیار

مدیر گروه

CV

 

  دکترسکینه بیکی حسن

-

عضو گروه

CV

 

  دکتر  راحله نجاریان

-

عضو گروه

CV

 

  دکترمهدیه ارزانش

-

عضو گروه

CV

 

  دکترسلیمه چراغی

-

عضو گروه

CV

 

  دکترعلیرضاغلامیان

-

عضو گروه

CV

 

  دکتر ابوالفضل تشیعی

 

عضو گروه

CV

 

  دکتر سیدمحمدرضا طباطبایی

 

عضو گروه

CV

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر