رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:53:26 AM 1399 / 10 / 28
 

 

اعضای هیئت علمی گروه مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

 

نام  ونام  خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

رزومه

دکتر حمیدرضا بنفشه

دکترای تخصصی فارماکولوژی

استاد

مدیر گروه

CV

دکتر عبدالله امیدی

پست دکتری طب روان تنی و روان درمانی

استاد

هیئت علمی

CV

دکتر امیرقادری

دکترای تخصصی اعتیاد

استادیار

هیئت علمی

CV

دکتر فاطمه السادات قریشی

متخصص روانپزشکی

دانشیار

هیئت علمی

CV

 

کارشناس گروه:خانم امینه سادات حسینی خواه

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر