رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:59:41 AM 1398 / 04 / 04
 

        
اعضا ی هیئت علمی گروه چشم دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 


 

  • مدیر گروه  : دکتر داوود آقادوست

 

 

 

 

 
دکتر داوود آقادوست
متخصص چشم
رتبه علمی: استاد

cv


دکتر مهدی شاعری
متخصص چشم
رتبه علمی: استادیار

cv

دکتر حسن فرجی پور

متخصص چشم
رتبه علمی: استادیار

cv

 

 


دکتر خدایار گلابچی

متخصص چشم

  


دکتر مرجان مازوچی
متخصص چشم
رتبه علمی:استادیار
CV 

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر