رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:46:03 PM 1396 / 12 / 05
 

        
اعضا ی هیئت علمی گروه چشم دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 


 

  • مدیر گروه  : دکتر داوود آقادوست

 
دکتر داوود آقادوست
بورد تخصصی چشم
رتبه علمی: استاد

cv


دکتر مهدی شاعری
بورد تخصصی چشم
رتبه علمی: استادیار

cv


دکتر حسن فرجی پور
دکترای تخصصی چشم
رتبه علمی: استادیار

cv 

 


دکتر مرجان مازوچی
دکترای تخصصی چشم
رتبه علمی:استادیار
CV 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر