رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:05:55 PM 1398 / 04 / 06
 

اعضای هیئت علمی گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

 

نام  ونام  خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

رزومه

دکتر حمیدرضا طالاری

دانشیار

مدیر گروه

CV

دکتر سید محمد حسین طباطبایی

استادیار

معاون گروه

-

دکتر جاوید آزاد بخت

استادیار

هیئت علمی

-

دکتر حامد شایگانی

استادیار

هیئت علمی

-

دکتر فاطمه بهمن یار

درمانی

هیئت علمی

-

دکتر فایزه خراسانی زاده

درمانی

هیئت علمی

-

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر