رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:35:13 PM 1398 / 06 / 29
 

اعضای هیئت علمی گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

 

نام  ونام  خانوادگی

مرتبه علمی

رزومه

دکتر حمیدرضا طالاری

دانشیار

CV

دکتر سید محمد حسین طباطبایی

استادیار

-

دکتر جاوید آزاد بخت

استادیار

-

دکتر حامد شایگانی

استادیار

-

دکتر فاطمه بهمن یار

درمانی

-

دکتر فایزه خراسانی زاده

درمانی

-

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر