رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:07:05 PM 1398 / 12 / 02
 

اعضای هیئت علمی گروه رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

 

نام  ونام  خانوادگی

مرتبه علمی

رزومه

دکتر حمیدرضا طالاری

دانشیار

CV

دکتر سید محمد حسین طباطبایی

استادیار

-

دکتر جاوید آزاد بخت

استادیار

-

دکتر حامد شایگانی

استادیار

-

دکتر فاطمه بهمن یار

درمانی

-

دکتر فایزه خراسانی زاده

درمانی

-

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر