رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:29:23 PM 1399 / 03 / 11
 

معرفی

 

دانشکده پزشکی به عنوان قدیمی‌ترین دانشکده دانشگاه علوم پزشکی کاشان از دیرباز سهم غیرقابل انکاری در پژوهش داشته است. در طول این مدت تلاش بر ان بوده که سطح پژوهشی دانشکده پزشکی در حد مرزهای دانش قرار گیرد و با ایجاد محیطی پژوهشی در گروه‌های آموزشی، ضمن رعایت اصول اخلاق در پژوهش موجب اعتلای سلامت گردد. واحد امور پایان نامه ها با پشتیبانی در فرآیندهای مرتبط با تحقق پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی گامی موثر در راستای انجام رسالت پژوهشی خویش برداشته است.

 

 

معاون پژوهشی دانشکده پزشکی: دکتر محمدرضا شریف           استاد- فوق تخصص بیماریهای عفونی اطفال

مدیر پژوهشی دانشکده پزشکی: دکتر مهدی ناظری               استادیار- قارچ شناسی

اعضا:

کارشناس واحد: عاطفه سادات جمال                                 دانشجوی دکترای سلولی و مولکولی

کارشناس سامانه هیئت علمی: فاطمه سادات سجادی        کارشناسی ارشد فیزیولوژی

کارشناس سامانه پژوهان: مریم سعیدی نژاد                      دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط            

 

شرح وظایف

 

1)  امور مربوط به شورای پژوهشی علوم بالینی و پایه

 • بررسی کامل پروپوزال ها و طرح های تحقیقاتی
 • هماهنگی لازم جهت برگزاری منظم و زمانبدی شده شورای پژوهشی بالینی و علوم پایه
 • اطلاع رسانی دانشجویان  در خصوص اصلاحیه پروپوزال ها  و ثبت و نگهداری مستندات موجود تا زمان دفاع
 • تهیه صورت جلسات شورای پژوهشی علوم بالینی و پایه
 • بررسی طرح های تحقیقاتی از نظر انجام دقیق فرآیندهای داوری جهت ارسال به کمیته اخلاق
 • تهیه صورت جلسات شورای پژوهشی علوم پایه و بالینی

 

2)  امور مربوط به کمیته اخلاق

 • بررسی طرح های تحقیقاتی از نظر تکمیل امضاها، فرم ها، داوری ها و نامه های مراکز تحقیقاتی
 • آماده کردن نامه طرح های تحقیقاتی و فرستادن آنها خطاب به سرپرست کمیته اخلاق جهت دریافت کد اخلاق
 • تهیه شناسنامه های طرح های تحقیقاتی و ارجاع آن همراه با طرح مصوب در کمیته اخلاق به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

 

3)  فرآیند دفاع پایان نامه:

 • تعیین داوران پایان نامه توسط معاون پژوهشی دانشکده
 • تهیه نامه برای داوران تعیین شده جهت کارشناسی پایان نامه
 • تحویل کلیه مدارک مربوط به دفاع پایان نامه (تائیدیه داوران، فرم های دفاع، CD Wordنسخه کامل پایان نامه)
 • تعیین روز دفاع  بعد از هماهنگی با اساتید مربوطه و هماهنگی با مسئول سالن و کارشناس روابط عمومی
 • تهیه دعوتنامه دفاع برای اساتید و داوران پایان نامه
 • برگزاری جلسه دفاع

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر