رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:44:49 PM 1398 / 12 / 03
 

لیست تفاهم نامه ها

ردیف

کشور

انسیتو/ دانشگاه

سال امضای تفاهم نامه

تفاهم نامه

1

آلمان

ایسیتو نورو آناتومی دانشگاه آخن

16/05/1395

اصل تفاهم نامه

2

آلمان

دانشگاه علوم کاربردی نئواولم

10/07/1396

 اصل تفاهم نامه

3

افغانستان

دانشگاه طب بلخ

16/02/1397

اصل تفاهم نامه صفحه1 و صفحه2
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر