رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

10:44:15 AM 1399 / 09 / 14
 

تاییدیه مدرک

 

دانشجویان برای اخذ تاییدیه مدرک تحصیلی برای ارسال به دانشگاه های خارجی به آموزش کل، خانم قامتی مراجعه نمایند.

فرایند صدور تاییدیه تحصیلی

فرایند صدور تاییدیه موقت

فرایند صدور مجوز خروج از کشور دانشجویان علوم پزشکی

فرایند صدور مجوز تحویل مدارک تحصیلی و دانشنامه به دانش اموختگان

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر