رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:52:20 AM 1399 / 09 / 14
 

فرصت های مطالعاتی ویژه اساتید

فرصت های مطالعاتی این امکان را برای اساتید فراهم می کند که بتوانند مدتی از خدمت خود را در دانشگاه معتبر دنیا سپری نمایند. برای استفاده از اینگونه فرصت ها، اساتید بایستی شخصاً با دانشگاه مورد نظر تماس برقرار کرده و بعد از دریافت توافق دانشگاه میزبان، جهت انجام فرایند های اداری اقدام نماید. لازم به ذکر است دانشگاه میزبان، بایستی در فهرست اسامی دانشگاههای مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر