رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:31:38 PM 1398 / 12 / 03
 

روادید مهمان خارجی

در راستای انجام همکاری های مشترک علمی و به منظور اخذ روادید برای مهمانان خارجی ، اقدامات ضروری زیر حداقل سه ماه پیش ازانجام سفر مربوطه، توسط رابط بین الملل دانشکده به این امور ارسال گردد.

1- دعوتنامه کتبی رئیس دانشکده

2- تکمیل و امضای فرم شماره 1 (فرم اطلاعات شخصی ) توسط مهمان خارجی

فرم دعوت از مهمانان و کارشناسان خارجی

3-اسکن و تصویر گذرنامه میهمانان خارجی (فقط صفحه مشخصات) با فرمتJPEG - حجم حداکثر 35 کیلو بایت

4- عکس 4*3 مهمان خارجی

5- تکمیل و امضاء فرم شماره 3 (فرم همایش) برای اخذ روادید میهمانان و شرکت‌کنندگان در همایش‌های بین‌المللی، توسط دبیر همایش و ارائه به دفتر با فرمتJPEG و حجم کمتر از 35 کیلو بایت

فرم همایش

6- ارائه مشخصات میزبان شامل کد ملی وتاریخ تولد به تفکیک روز، ماه، سال

7- اخذ فایل CVمهمانان خارجی

8- نامه معرفی مهمان خارجی به سفارت (نام و نام خانوادگی به همراه شماره پاسپورت با ذکر هدف از سفر) با تایید ریاست دانشکده

نامه دکتر لاری در خصوص صدور ویزا برای مهمانان و کارشناسان خارحی

دستور العمل و راهنما جهت اخذ روادید ورود (ویزا) 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر