رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:54:45 PM 1398 / 12 / 03
 

اساتید مدعو خارجی

Visiting Professors Outbound

 اساتید و دانشمندان برجسته خارجی و ایرانی غیرمقیم که در دانشگاه های خارج از کشور هستند و تمایل به همکاری با این دانشگاه را دارند، در صورت تایید نهایی هیات رئیسه دانشگاه می توانند با این دانشکده شروع به همکاری نمایند. این همکاری ها می تواند در قالب برگزاری دوره های پسا دکتری ، فرصت های مطالعاتی، سخنرانی و یا workshopهای مشترک باشد.

"بر اساس رای صادره جلسه شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور درخصوص امکان جذب متخصصین ایرانی خارج از کشور و در راستای گسترش تبادلات علمی و فراهم آوردن امکان جذب متخصصان ایرانی شاغل در خارج از کشور در گروه علوم پزشکی مقرر گردید به این دسته از متخصصین که مدرک تحصیلی خود را اخذ و سپس در یکی از مراکز علمی، آموزشی و درمانی خارج از کشور مشغول به فعالیت در حیطه تخصصی خود می باشند با لحاظ نمودن حداقل میزان سابقه فعالیت و کشور محل فعالیت، اجازه داده شود تحت نظر استاد راهنما و یا متخصصین رشته مربوطه با مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی مورد نظر درکشور برای مدت حداکثر 6 ماه به فعالیت تخصصی بپردازند."

اساتید مدعو خارجی که تاکنون با دانشکده همکاری داشته اند:


University Hospital RWTH Aachen

 Institute of Neuroanatomy

 

Cordian Beyer

cbeyer@ukaachen.de

CV 1


The University of Manchester

Faculty of Biology, Medicine & health

Division of Neuroscience & Experimental Psychology

 

Jaleel Ahmad Miyan

 j.miyan@manchester.ac.uk

 CV 2

  گروه نیکی

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر