EN |
    ورود
   3:20:19 AM

رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1398 / 12 / 07
 

دکتر مجید حسن زاده

CV

دکتر سید علیرضا مروجی
متخصص پزشکی اجتماعی
رتبه علمی : دانشیار
cv  

دکتر مجتبی صحت
دکترای اپیدمیولوزی
رتبه علمی : استادیار
   cv انگلیسی

دکترحمیدرضا صابری
متخصص طب کار
رتبه علمی :دانشیار
cv

      


زهره آذرباد
کارشناس ارشد مامایی
رتبه علمی: مربی
cv