EN |
    ورود
   7:17:43 AM

رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1396 / 12 / 29
 


دکتر سید علیرضا مروجی
متخصص پزشکی اجتماعی
رتبه علمی : دانشیار
cv  

دکتر مجتبی صحت
دکترای اپیدمیولوزی
رتبه علمی : استادیار
   cv انگلیسی

      


زهره آذرباد
کارشناس ارشد مامایی
رتبه علمی: مربی
cv

 


دکترحمیدرضا صابری
متخصص طب کار
رتبه علمی :دانشیار
cv

 


وجیهه روحی
کارشناس بهداشت عمومی