رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

10:29:44 AM 1401 / 05 / 24
 

 

شرح وظایف کمیتهسازمانی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی

دانشکده پزشکی و دندانپزشکی

1-  ارائه مشاوره اخلاقی: ارائه مشاورة اخلاقی به شرکت­کنندگان، پژوهشگران، حامیان مالی، کارفرمایان، نهادها و سازمان­های دخیل در امور سلامت

2-  صدور «مصوبة اخلاقی» جهت انجام پژوهش:  تطبیق طرحنامة ارائه شده  با الزامات شناخته و پذیرفته شدة اخلاقی، ملّی و بین­المللی  و در صورت عدم مغایرت با الزامات اخلاقی، صدور «مصوبة اخلاقی» جهت انجام پژوهش (طرحهای مرتبط با موضوع شبیه­سازی، سلول­درمانی، سلول­های بنیادی و مطالعات بین­المللی درکمیته دانشگاهی بررسی می شود.)

 

      کمیته باید در بررسی و تایید طرح‌ها رعایت  موارد ذیل اطمینان حاصل کنند:

1.  معیارها و کدهای اخلاق در پژوهش(عمومی و اختصاصی) قبل، هنگام اجرا و پس از پایان پژوهش، زمان ارائة مقاله و انتشار نتایج.

2.    برقراری ارتباط کلامی و عملی مناسب میان تمام اجزای انسانی پژوهش، با توجه به قومیت­های مختلف کشور.

3.    وجود تأیید توسط یک مرجع علمی معتبر.

4.    صلاحیت علمی مجری مسئول و محققان همکار پژوهش

5.    اصول اخلاقی در ارتباط با پژوهشگر و حامی مالی، مانند بیان هرگونه تعارض یا اشتراک منافع

6.    عدم تحمیل هزینة اضافی به آزمودنی­ها صرفاً به دلیل مشارکت و همکاری در پژوهش.

7.     اصول محرمانگی در اجرا و گزارش نتایج پژوهش.

8.     شرایط مطالعه برروی گروههای آسیب پذیر

9.    امکان جبران خسارت، از زمان شروع پژوهش

 

3-پایش طرح های پژوهشی: نظارت بر اجرای طرحهای پژوهشی در طول انجام تحقیق بر اجرای طرحهای پژوهشی

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر