رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:21:28 PM 1401 / 11 / 15
 

 

          مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی دانشکده پزشکی : فهیمه طاهری فرد

  رشته تحصیلی: کامپیوتر- گرایش نرم افزار  

  مدرک تحصیلی: کارشناسی

  نوع استخدام : رسمی قطعی

  آدرس پست الکترونیکی:  ftaheryfard@gmail.com

           شرح وظایف:

دریافت دستور کار و برنامه های ریاست دانشکده جهت تنظیم برنامه های دفتر ریاست
پیگیری نامه های ریاست به واحد های زیر مجموعه و ارائه گزارش آن به حوزه ریاست
پیگیری گزارش کار معاونین و واحد های ذیربط و جمع بندی آنها و ارائه به رییس دانشکده
تهیه بانک اطلاعاتی از کلیه صورتجلسات حوزه ریاست
 پیگیری و نظارت بر صورتجلسات تنظیمی از شورا ها و کمیته های دانشکده
تهیه لیست درخواست کنندگان و تنظیم ساعات ملاقات آنها با رئیس دانشکده و ﺗﻌﯿﯿﻦ وقت ملاقات
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ لازم ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ
 تهیه پیش نویس برخی از نامه های اداری برای رئیس دانشکده برحسب ضرورت
 برنامه‌ ریزی و سازماندهی امکانات و منابع، هدایت، نظارت و کنترل بر امور مرتبط با مخاطبان داخلی و خارجی دانشکده
 مدیریت و نظارت بر فرآیند انجام اقدامات لازم به منظور برقراری ارتباط با دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز دولتی و غیردولتی
 برنامه‌ریزی جهت آشنا نمودن مخاطبان داخلی و خارجی دانشکده با رسالت، اهداف، برنامه‌ها و فعالیت های دانشکده
مدیریت و پیگیری امور اجرائی برگزاری مراسم و همایش‌های مربوط به دانشکده طبق برنامه مصوب واحدهای ذیربط
مدیریت و پیگیری  انتشار نشریه‌های خبری با انجام هماهنگی های لازم با واحدهای ذیربط
فراهم نمودن زمینه لازم به منظور برقراری ارتباط و تفاهم بین دانشجویان، کارکنان، استادان و مسئولان دانشکده
برنامه ریزی، اجرا و نظارت  بر  برگزاری جشن ها، کنفرانس ها و سمینارها
 بروز رسانی اخبار و عملکرد دانشکده از طریق وب سایت
 بررسی میزان رضایت مندی از مراجعین (دانشجویان، اعضای هئیت علمی، کارمندان) و ارائه گزارش آن به حوزه ریاست

                          

      تماس:

تلفن و نمابر دانشکده پزشکی: 55589444-031

تلفن مستقیم روابط عمومی: 55103524-031

داخلی روابط عمومی دانشکده: 3524

 آدرس الکترونیکی http://medicine.kaums.ac.ir

پست الکترونیکیmedicine@kaums.ac.ir

آدرس پستیکاشان - بلوار قطب راوندی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده پزشکی، کدپستی 73474-87159

  

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر