رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:32:45 PM 1398 / 12 / 03
 

همایش های داخلی و خارجی

 

به همایش هایی گفته می شود که دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی علوم پزشکی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند و با مشارکت یک یا چند دانشگاه، سازمان یا مرکز، انجمن علمی تخصصی خارجی و یا سازمانهای بین المللی پس از تایید کارگروه صدور مجوز گردهمایی بین المللی وزارت برگزار می گردد.

آیین نامه شرکت در همایش های علمی خارجی

متقاضیان مشمول این آیین نامه می توانند با استفاده از تسهیلات مقرر در همایشهای علمی خارجی باشرایط ذیل شرکت نمایند.

1- عنوان همایش باید با رشته تحصیلی، زمینه فعالیت و یا مسئولیت فرد مشمول مرتبط باشد

2-مقاله باید منتج از فعالیتهای تحقیقاتی ( طرح تحقیقاتی مصوب، پایان نامه) این دانشگاه و یا پایان نامه آخرین مقطع تحصیلی فرد با آدرس دانشگاه علوم پزشکی کاشان باشد. در سایر موارد، شورای پژوهشی این دانشگاه تصمیم گیری خواهد نمود.

3- تسهیلات تنها به فرد ارائه کننده مقاله (پوستر یا سخنرانی) اعطا می گردد و مقاله ایشان باید مورد پذیرش همایش قرار گرفته باشد. به ازای هر مقاله تنها یک نفر از نویسندگان و تنها یکبار می توانند از تسهیلات این آیین نامه استفاده نمایند. ضمناً مقاله مورد پذیرش نباید قبلاً در هیچ کنگره و یا همایشی ارائه شده باشد.

ضوابط و شرایط برگزاری گردهمایی بین المللی

1- هدف و موضوع بین المللی داشته باشد

2-مخاطبینی از ملیت های گوناگون داشته باشد یا موضوع مورد علاقه ملیت های مختلف را مورد بحث قرار دهد

3- دارای فراخوان بین المللی باشد(علاوه بر زبان فارسی حداقل دارای وب سایت به زبان انگلیسی و یا سایر زبانها باشد

4-شخصیت های شناخته شده علمی سایر کشورها در کمیته علمی گردهمایی مشارکت داشته باشند

5- با مشارکت یک یا چند دانشگاه، سازمان، مرکز، انجمن علمی- تخصصی خارجی برگزار شود.

جهت دسترسی یه فرایند ها و آیین نامه ها به لینک زیر مراجعه فرمایید.

تسهیلات برای اعضای هیات علمی
ایین نامه  برگزاری گردهمایی های علمی تخصصی بین المللی حوزه سلامت
آئین نامه شرکت در همایش های علمی خارجی
شرایط شرکت در کنگره های خارج از کشور
فرم درخواست  برگزاری گردهمایی بین المللی
فرم درخواست شرکت در همایش هاى خارجى
معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر