رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:05:35 PM 1398 / 04 / 06
 

 

اعضای هیئت علمی گروه بیهوشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 مدیر گروه   دکتر محمدرضا فاضل        

 

        
دکتر محمد رضا فاضل
متخصص بیهوشی
رتبه علمی: دانشیار

cv

   
دکتر مهدی رجبی
متخصص بیهوشی 
رتبه علمی: استادیار

cv

       

دکترسید محمدرضا رضوی زاده
متخصص بیهوشی
 رتبه علمی: استادیار

cv  

دکتر حسین ستوده
متخصص بیهوشی
رتبه علمی :استادیار

cv 

 

 


دکتر محمد حاجی جعفری
متخصص بیهوشی
رتبه علمی:استادیار

cv 

 

 

 

دکتر رضا ابراهیم پور
متخصص بیهوشی

رتبه علمی: استادیار
cv 

 

دکتر محمد رضا تشکر
متخصص بیهوشی
فلوشیپ بیهوشی قلب
رتبه علمی:استادیار

cv

 

 

 دکتر سید مهدی موسوی
متخصص بیهوشی
رتبه :استادیار
cv 

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر