رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:55:26 AM 1399 / 10 / 28
 

 

اعضای هیئت علمی گروه بیهوشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 مدیر گروه   دکتر محمدرضا فاضل        

 

        
دکتر محمد رضا فاضل
متخصص بیهوشی
رتبه علمی: استاد

cv

   
دکتر مهدی رجبی
متخصص بیهوشی - فلوشیپ درد
رتبه علمی: استادیار

cv

       

دکترسید محمدرضا رضوی زاده
متخصص بیهوشی
 رتبه علمی: استادیار

cv  

 


دکتر محمد رضا تشکر
متخصص بیهوشی
فلوشیپ بیهوشی قلب
رتبه علمی:استادیار

cv 

 

دکتر محمد حاجی جعفری
متخصص بیهوشی
رتبه علمی:استادیار

cv 

 

دکتر سید مهدی موسوی
متخصص بیهوشی
رتبه :استادیار
cv


 

دکتر حامد پهلوانی

متخصص بیهوشی

رتبه علمی: استادیار

دکتر ابوالفضل شجاعی

متخصص بیهوشی

رتبه علمی: استادیار

دکتر محمدعلی سعادتی

متخصص بیهوشی

رتبه علمی: استادیار

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر