رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:18:37 PM 1398 / 12 / 03
 

شورای بین الملل دانشکده

 

 

دکتر سید امیرحسن متینی
سرپرست دانشکده پزشکی

 

دکتر محمد علی اطلسی
معاون آموزش علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

 

دکتر عباس ارج
معاون آموزش علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی

 

دکتر مجید حسن زاده
معاون اداری و مالی دانشکده پزشکی

 

دکتر ابوالفضل اعظمی
عضو هیئت علمی دانشگاه

 

دکتر عبدالله امیدی
عضو هیئت علمی دانشگاه

 

دکتر نوشین سادات موسوی
عضو هیئت علمی دانشگاه

 

آسیه رضوانی
کارشناس امور بین الملل

حکم ابلاغ اعضای شورای بین الملل

شرح وظایف :

تعیین سیاست های بین المللی سازی دانشکده

برنامه ریزی جهت همکاری های علمی بین الملل

برنامه ریزی جهت شناساندن دانشگاه در سطوح بین المللی

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر