رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:13:42 AM 1399 / 10 / 28
 

  

اعضای گروه اطفال دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

  • مدیر گروه :  دکتر داوود خیرخواه

     


دکتر احمد طالبیان
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
رتبه علمی: استاد

cv

 


دکتر محمد رضا شریف
فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان
رتبه علمی:استاد

 فارسیcv

انگلیسیcv


دکتر مرضیه حیدرزاده
فوق تخصص اسم آلرژی وایمنولوژی
رتبه علمی: دانشیار

cv

 
دکتر بابک سلطانی
فوق تخصص بیماریهای عفونی اطفال
رتبه علمی: دانشیار

cv فارسی

CV انگلیسی
 

 
دکترکبری شیاسی ارانی
فوق تخصص غدد اطفال
رتبه علمی: دانشیار

cv

 


 دکتر داوود خیرخواه
متخصص اطفال
رتبه علمی: دانشیار

cv

 دکتر احمد صفری
فوق تخصص نوزادان
cv

 

 

دکتر عباس تقوی
فوق تخصص گوارش اطفال
مرتبه علمی:دانشیار

cv

دکتر فرهاد مدنی

فوق تخصص خون وانکولوژی کودکان

مرتبه علمی: استادیار

 

دکتر سید رامین مدنی

فوق تخصص گوارش اطفال

مرتبه علمی: استادیار

دکتر علی عظیمی

فوق تخصص ریه اطفال

CV

دکتر آزاده افشین

متخصص کلیه کودکان

دکتر آذر افتخار

متخصص قلب اطفال

   
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر