رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:40:51 AM 1397 / 04 / 02
 

  

اعضای گروه اطفال دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

  • مدیر گروه :  دکتر محمدرضا شریف

     


دکتر احمد طالبیان
فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان
رتبه علمی: استاد

cv

 


دکتر محمد رضا شریف
فوق تخصص بیماریهای عفونی کودکان
رتبه علمی:دانشیار

 فارسیcv

انگلیسیcv


دکتر مرضیه حیدرزاده
فوق تخصص اسم آلرژی وایمنولوژی
رتبه علمی: دانشیار

cv

 
دکتر بابک سلطانی
فوق تخصص بیماریهای عفونی اطفال
رتبه علمی: دانشیار

cv
 

 
دکترکبری شیاسی ارانی
فوق تخصص غدد اطفال
رتبه علمی: استادیار

cv

 


 دکتر داوود خیرخواه
متخصص اطفال
رتبه علمی: استادیار

cv


 دکتر احمد صفری
فوق تخصص نوزادان
رتبه علمی:استادیار

cv

 

 


دکتر علی محمد شکیبا
فوق تخصص قلب کودکان
رتبه علمی:استادیار

cv

 

 
دکتر سهیلا مهدوی نیا
فوق تخصص نفرولوژی کودکان
مرتبه علمی:استادیار
cv

 


دکتر عباس تقوی
فوق تخصص گوارش اطفال
مرتبه علمی:دانشیار

cv

 

دکتر سید رامین مدنی

فوق تخصص گوارش اطفال

مرتبه علمی: استادیار
 

دکتر فرهاد مدنی

فوق تخصص خون وانکولوژی کودکان

مرتبه علمی: استادیار

دکتر سید امیر عباس شریف

فوق تخصص نوزادان

مرتبه علمی: استادیار

دکتر آزاده زاوه زاد

فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان

مرتبه علمی:استادیار

 

دکتر داوود مطهری زاد

فوق تخصص گوارش اطفال

قراردادی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر