رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:07:19 AM 1396 / 09 / 02
 اعضای گروه میکروب , ویروس و ایمنی شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

  

مدیر گروه: دکتر رضوان منیری

 


دکتر رضوان منیری
دکترای تخصصی میکروب شناسی
مرتبه علمی: استاد

مقالات چاپ شده
cv


دکتر احمد خورشیدی
دکترای تخصصی میکروب شناسی
مرتبه علمی: استاد

رزومه انگلیسی


 دکتر فرزانه فیروزه
دکترای تخصصی  میکروب شناسی
مرتبه علمی:استادیار

cvانگلیسی

 
دکتر احمد پیروزمند
دکترای تخصصی ویروس شناسی
مرتبه علمی: دانشیار

رزومه انگلیسی


دکتر امیر قاسمی
دکترای تخصصی میکروب شناسی
مرتبه علمی : استادیار

 

 
دکتر علی نظری
دکترای تخصصی میکروب شناسی
مرتبه علمی : استادیار
cv

 
محمد پوربابایی
کارشناس ا رشد میکروب شناسی پزشکی


 

 

 

 

مریم جهانی
کارشناس علوم آزمایشگاهی

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر