رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:39:08 PM 1400 / 10 / 27
 
RSS اخبار امور بین الملل
صفحه 1 از 7   تعداد اخبار اين گروه خبري: 62
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  

نشست بررسی امور دانشجویان بین الملل دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست بررسی امور دانشجویان بین الملل دانشکده با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاون اجرائی دانشکده پزشکی، مدیر بین الملل دانشگاه، و سایر اعضا روز شنبه مورخ 2/9/1400در دفتر معاون اجرایی دانشکده پزشکی برگزار شد...

1400 / 09 / 02 -10:19


نشست مدیر بین الملل با نماینده جذب دانشجو از کشور هندوستان
نشست مشترک مدیر بین الملل دانشکده پزشکی و معاون اجرایی دانشکده پزشکی با نماینده جذب دانشجو از کشور هندوستان در روز دوشنبه مورخ 1400/06/21 در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار گردید.

1400 / 06 / 27 -9:12


وبینار مشترک مدیران بین الملل کلان منطقه 7
وبینار مشترک مدیران بین الملل کلان منطقه 7 با حضور مدیران بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، یزد، شهرکرد و کاشان در روز سه شنبه مورخ 5/19/ 1400 برگزار گردید ....

1400 / 05 / 23 -15:0


نشست مدیر بین الملل با مدیر امور دانشجویی دانشگاه
نشست مدیر بین الملل با مدیر امور دانشجویی دانشگاه و معاون اجرایی دانشکده پزشکی در خصوص بررسی شرایط و ظرفیت خوابگاههای دانشجویی جهت تخصیص ویژه خوابگاه به دانشجویان بین الملل در روز دوشنبه مورخ 1400/05/18 در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار گردید...

1400 / 05 / 23 -14:58


نشست مدیر بین الملل با معاون اجرایی دانشکده پزشکی
نشست مدیر بین الملل با معاون اجرایی دانشکده پزشکی در خصوص بررسی مفاد تفاهم نامه با موسسه الافاق لبنان و همچنین بررسی میزان پرداخت حق الزحمه نماینده جذب دانشجوی خارجی در روز یکشنبه مورخ 1400/05/17 در دفتر معاون اجرایی دانشکده پزشکی برگزار گردید...

1400 / 05 / 23 -14:54


نشست مدیر بین الملل دانشکده پزشکی با معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
نشست مدیر بین الملل دانشکده پزشکی با معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با هدف بررسی فرایندهای مالی حوزه بین الملل در روز شنبه مورخ 1400/04/26 در دفترمعاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه برگزار گردید...

1400 / 04 / 29 -10:32


برگزاری مصاحبه وبیناری با حضور نماینده جذب دانشجوی خارجی و تعدادی از متقاضیان پاکستانی
وبینار مشترکی با حضور مدیر بین الملل دانشگاه، نماینده جذب دانشجوی خارجی و تعدادی از متقاضیان خواهان پذیرش در رشته پزشکی در روز یکشنبه مورخ 1400/05/17 در دفتر مدیریت بین الملل دانشگاه برگزار گردید...

1400 / 05 / 23 -14:31


نشست مدیر بین الملل دانشکده پزشکی با رئیس موسسه معاهد الآفاق لبنان
نشست معاون اجرایی و مدیر بین الملل دانشکده پزشکی با رییس موسسه معاهد الآفاق لبنان در روز شنبه مورخ 1400/04/12 در دفتر رئیس دانشکده پزشکی برگزار گردید. ...

1400 / 04 / 16 -12:47


نشست مدیر بین الملل با مدیرمرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه
نشست مدیر بین الملل دانشکده پزشکی با مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و تعدادی از کارشناسان این حوزه در خصوص ارتقا وب سایت انگلیسی دانشگاه و بررسی فرایندهای مورد نیاز در دفتر مدیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات برگزار گردید...

1400 / 04 / 16 -12:33


نشست مدیر بین الملل دانشکده پزشکی با معاونت تحقیقات وفناوری
در راستای انجام اقدامات در خصوص وحدت رویه در حوزه های روابط بین الملل و معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه، نشستی با حضور مدیر بین الملل، معاون تحقیقات و فناوری، سرپرست دفتر نظارت و ارزشیابی طرحهای تحقیقاتی، مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات دانشگاه و کارشناس پژوهشی در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تشکیل شد...

1400 / 04 / 16 -12:23

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر