رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:26:20 PM 1398 / 07 / 23
 
RSS اخبار امور بین الملل
صفحه 1 از 3   تعداد اخبار اين گروه خبري: 21
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  

نشست مدیر بین الملل دانشگاه با موسسه فیلم سازی سیما نمای ماندگار
نشست مدیر بین الملل دانشگاه با موسسه فیلم سازی سیما نمای ماندگار به منظور تولید کلیپ تبلیغاتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان روز چهارشنبه 17/7/98 در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد...

1398 / 07 / 21 -13:19


برگزاری نشست ادواری معاون آموزشی دانشگاه با واحد امور بین الملل
نشست معاون آموزشی دانشگاه با دفتر امور بین الملل روز شنبه مورخ 20 /7 /98 در دفتر معاونت آموزشی برگزار گردید....

1398 / 07 / 21 -13:28


نشست مشترک مدیر بین الملل و معاون آموزشی دانشگاه با مدیران بین الملل دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی
نشست مشترک مدیر بین الملل و معاون آموزشی دانشگاه با مدیران بین الملل دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کاشان در روز چهارشنبه مورخ 10 /7 /98 در دفتر معاونت آموزشی دانشگاه برگزار گردید...

1398 / 07 / 13 -15:30


نشست مدیر بین الملل معاونت آموزشی با مدیر آموزشی دانشکده پزشکی
نشست مدیر بین الملل معاونت آموزشی با مدیرآموزشی دانشکده پزشکی در خصوص چگونگی ارائه دوره کارورزی دانشجویان خارجی، روز سه شنبه 98/6/26 در دفتر مدیر آموزشی این دانشکده برگزار شد...

1398 / 06 / 27 -15:13


نشست مدیر بین الملل معاونت آموزشی با معاون آموزشی علوم پایه وتحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی
نشست مدیر بین الملل معاون آموزشی با معاون آموزشی علوم پایه وتحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی روز سه شنبه مورخ 10/6/98 در دفتر معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار شد..

1398 / 06 / 12 -13:22


نشست مدیر بین الملل معاونت آموزشی با مدیرگروه معارف دانشگاه
نشست مدیر بین الملل معاونت آموزشی با مدیرگروه معارف دانشگاه در روز دوشنبه مورخ 28/5/98 در دفتر نهاد رهبری دانشگاه برگزارشد...

1398 / 06 / 12 -13:20


برگزاری نشست امور بین الملل معاونت آموزشی
نشست مشترک امور بین الملل معاونت آموزشی با سرپرست دانشکده های تابعه و مدیرتحقیقات و فناوری دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 26 /4 /98 در سالن دکتر والی برگزار گردید....

1398 / 05 / 05 -15:18


نشست مدیر بین الملل معاونت آموزشی با مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
نشست مدیر بین الملل معاونت آموزشی با مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه روز یکشنبه مورخ 2/4/98 در دفتر مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد...

1398 / 04 / 05 -10:6


نشست مدیر بین الملل معاونت آموزشی با مدیران بین الملل دانشگاه
نشست مدیر بین الملل معاونت آموزشی با معاون مالی اداری دانشکده پزشکی، مدیران بین الملل دانشکده های پرستاری-مامایی، دندانپزشکی، بهداشت و پیراپزشکی در روز سه شنبه مورخ 27/3/98 در دفتر سرپرست دانشکده پزشکی برگزارگردید...

1398 / 04 / 05 -9:58

با حضور عضو هیات علمی دانشگاه هامبورگ آلمان:
نشست بررسی چالشهای توانبخشی در سالمندان و معلولین برگزار شد
با حضور پروفسور Shroederمتخصص توانبخشی ، علوم اجتماعی و عضو هیات علمی دانشگاه هامبورگ آلمان، نشست بررسی چالشهای توانبخشی در سالمندان و معلولین روز شنبه مورخ 25/03/98 در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد...

1398 / 04 / 01 -10:19

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر