رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:34:53 PM 1400 / 03 / 24
 

کوریکلوم آموزشی دوره تخصصی بالینی 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان                      

آسیب شناسی

بیماریهای عفونی و گرمسیری

روان پزشکی

ارتوپدی

بیماریهای مغز و اعصاب

رادیولوژی

اطفال

جراحی عمومی

زنان و زایمان

بیماریهای داخلی

جراحی مغز و اعصاب بیهوشی

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر