رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:09:54 AM 1398 / 09 / 16
                            اعضای گروه معارف اسلامی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 مدیر گروه : آقای حبیب اله یوسفی


حبیب اله یوسفی
فوق لیسانس فلسفه و الهیات
رتبه علمی:مربی
cv


حسین نسائی
کارشناس گروه
 

 

 

  

  

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر