رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:46:20 AM 1396 / 09 / 27
                            اعضای گروه معارف اسلامی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 مدیر گروه : آقای حبیب اله یوسفی


حبیب اله یوسفی
فوق لیسانس فلسفه و الهیات
رتبه علمی:مربی
cv 

 

 


دکتر عظیم عابدینی
دکترای معارف اسلامی

رتبه علمی : استادیار
cv

  

 

محمد ارشادیان
کارشناس گروه 

 

 

 

 

  

  

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر