رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

12:01:29 PM 1399 / 03 / 17
                            اعضای گروه معارف اسلامی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 مدیر گروه : آقای حبیب اله یوسفی


حبیب اله یوسفی
فوق لیسانس فلسفه و الهیات
رتبه علمی:مربی
cv


حسین نسائی
کارشناس گروه
 

 

 

  

  

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر