رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:16:36 PM 1399 / 09 / 11
 

اعضای هیئت علمی گـــروه انگل شناسی

 

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

رزومه

محسن اربابی

دانشیار


مدیر گروه
 

cv

حسین هوشیار

استاد

عضو هیئت علمی

cv انگلیسی


cv فارسی

عباس درودگر

استادیار

عضو هیئت علمی

CV

سیما راستی

استاد

عضو هیئت علمی

CV
 

مهدی دلاوری

دانشیار

عضو هیئت علمی

cv

صفحه اختصاصی

مهدی ناظری

استادیار

عضو هیئت علمی

cv
 

 

کارشناس گروه : 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

وضعیت استخدامی

آزاده ظهیری


 کارشناس زیست شناسی
 

رسمی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر