رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

12:10:12 PM 1399 / 03 / 17
 

                                         
                            
                              اعضای گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 

  • مدیر گروه: دکتر اعظم مصداقی نیا

 


دکتر حمیدرضا بنفشه
دکترای فارماکولوژی
مرتبه علمی:دانشیار

cv انگلیسی


دکتر اعظم مصداقی نیا
دکترای فارماکولوژی
مرتبه علمی: استاد

cv انگلیسی


دکتر علیرضا عابد
دکترای فارماکولوژی
مرتبه علمی: استادیار

cv  انگلیسی

رزومه فارسی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر