رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:46:20 PM 1396 / 12 / 05
 

                                         
                            
                              اعضای گروه فارماکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 

  • مدیر گروه: دکتر اعظم مصداقی نیا

 


دکتر حمیدرضا بنفشه
دکترای فارماکولوژی
مرتبه علمی:دانشیار

cv انگلیسی


دکتر اعظم مصداقی نیا
دکترای فارماکولوژی
مرتبه علمی: دانشیار

cv انگلیسی


دکتر علیرضا عابد
دکترای فارماکولوژی
مرتبه علمی: استادیار

cv


 شکوفه الوانی
کارشناس ارشد سم شناس


 


 


 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر