رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:02:17 PM 1400 / 05 / 11
 
 
اعضای هیئت علمی گـــروه آسیب و بافت شناسی
 

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

رزومه

دکتر طاهره خامه چیان

استاد

مدیر گروه

CV

دکتر طاهره مازوچی

استاد

عضو هیئت علمی

CV

دکتر زریچهر وکیلی

دانشیار

عضو هیئت علمی

CV

دکتر حسن احترام

دانشیار

عضو هیئت علمی

CV

دکتر امیرحسن متینی

استادیار

عضو هیئت علمی

CV

دکتر مریم اخوان طاهری

استادیار

عضو هیئت علمی

CV

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر