رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:16:48 PM 1399 / 11 / 04
 

اساتید ارتقاء یافته و نمونه دانشکده پزشکی از سال 1388 تاکنون

سال

اساتید ارتقاء یافته

مرتبه ارتقاء

استاد نمونه

سال 1388

دکتر حسن حسنی

دانشیاری

دکتر سید علی متولی

دکتر علی اکبر طاهریان

استادیاری

دکتر سیدعلیرضا عبادی

دکتر محمود صفاری

دانشیاری

دکتر زهره طبسی

سال 1389

دکتر دکتر رضوان منیری

استادی

دکتر امیرحسین موحدیان

دکتر محمدرضا فاضل

دانشیاری

دکتر حسین هوشیار

دکتر اعظم مصداقی نیا

دانشیاری

دکتر همایون نادریان

دکتر محسن تقی زاده

استادیاری

دکتر زریچهر وکیلی

دکتر محمدعلی اطلسی

دانشیاری

 

سال 1390

مهندس عباس درودگر

استادیاری

دکتر رضا رزاقی

دکتر بتول زمانی

دانشیاری

دکتر محسن تقی زاده

دکتر علیرضا سلیمانی

دانشیاری

حجت الاسلام آقای یوسفی

دکتر محمدحسین اعرابی

دانشیاری

 

دکتر غلامعلی حمیدی

دانشیاری

 

دکتر محمود سلامی

استادی

 

دکتر منصوره مؤمن هروی

دانشیاری

 

سال 1391

دکتر سیدعلی مسعود

استادی

دکتر احمد یگانه مقدم

دکتر حمیدرضا صابری

دانشیاری

دکتر احمد خورشیدی

دکتر سیدعلیرضا مروجی

دانشیاری

دکتر فریبا رایگان

دکتر علیرضا شریف

دانشیاری

 

دکتر محسن اربابی

استادیاری

 

دکتر افشین احمدوند

دانشیاری

 

دکتر احمد پیروزمند

دانشیاری

 

دکتر طاهره مازوچی

دانشیاری

 

دکتر میترا بهرشی

دانشیاری

 

دکتر زهرا سپهرمنش

دانشیاری

 

دکتر محمدرضا شریف

دانشیاری

 

دکتر همایون نادریان

دانشیاری

 

دکتر مهدی نورالدینی

دانشیاری

 

دکتر سید مهدی میرهاشمی

دانشیاری

 

دکتر سیما راستی

دانشیاری

 

دکتر زهره طبسی

دانشیاری

 

سال 1392

دکتر احمد خورشیدی

استادی

دکتر طاهره خامه چیان

دکتر حسین نیکزاد

استادی

دکتر منصوره مؤمن هروی

دکتر منصوره صمیمی

دانشیاری

دکتر گودرز عکاشه

دکتر فاطمه فروزانفرد

دانشیاری

دکتر محمدعلی اطلسی

دکتر حسن احترام

دانشیاری

 

دکتر منصور سیاح

دانشیاری

 

سال 1393

 

 

دکتر عباس تقوی اردکانی

دانشیاری

دکتر محمدرضا شریف

دکتر حسین هوشیار

استاد

دکتر فاطمه فروزانفرد

دکتر علی اکبر طاهریان

دانشیاری

دکتر رضوان منیری

دکتر عبداله امیدی

دانشیاری

دکتر اعظم مصداقی نیا

دکتر مرضیه حیدرزاده

دانشیاری

دکتر محمدرضا فاضل

دکتر داود آقادوست

استادی

 

دکتر حمیدرضا بنفشه

دانشیاری

 

دکتر الهه مصداقی نیا

دانشیاری

 

دکتر ابراهیم کوچکی

دانشیاری

 

دکتر احمد یگانه مقدم

دانشیاری

 

سال 1394

دکتر محسن تقی زاده

دانشیاری

دکتر اژدر حیدری

دکتر اسماعیل فخاریان

استادی

دکتر علیرضا شریف

دکتر طاهره خامه چیان

استادی

دکتر فریبا رایگان

دکتر بابک سلطانی

دانشیاری

 

دکتر حسن افضلی

استادی

 

دکتر کمال اصالت منش

دانشیاری

 

دکتر حمیدرضا طالاری

دانشیاری

 

سال 1395

دکتر عباس ارج

دانشیاری

دکتر بتول زمانی

دکتر محسن اربابی

دانشیاری

دکتر احمد طالبیان

دکتر ذات اله عاصمی

دانشیاری

دکتر محسن اربابی

دکتر فریبا رایگان

دانشیاری

 

دکتر علیرضا سلیمانی

استادی

 

دکتر فاطمه عصاریان

دانشیاری

 

دکتر ابوالفضل اعظمی

دانشیاری

 

دکتر ابوالفضل ارجمند

دانشیاری

 

دکتر رضا رزاقی

دانشیاری

 

سال 1396

 

دکتر علیرضا فرخیان

دانشیاری

دکتر اسماعیل فخاریان

دکتر رضوان طلایی

دانشیاری

دکتر عباس ارج

دکتر سیدمحسن رضوی زاده

دانشیاری

دکتر عبدالرحیم کاشی

دکتر داود خیرخواه

دانشیاری

دکتر طاهره خامه چیان

دکتر محمدرضا شریف

استادی

دکتر عبد اله امیدی

دکتر زهرا سلیمانی

دانشیاری

 

دکتر اژدر حیدری

دانشیاری

 

دکتر محمود صفاری

استادی

 

دکتر مجتبی صحت

دانشیاری

 

سال 1397

   

دکتر فرشته بهمنی

   

دکتر حمیدرضا بنفشه

   

دکتر علیرضا فرخیان

 

 

دکتر فخرالدین صدر

 

 

دکتر سیدامیرحسن متینی

سال 1398

دکتر منصوره مومن هروی 

استادی

دکتررضا دانشور کاخکی

 دکتر سیما راستی

استادی

دکتر نوشین  سادات موسوی

دکترفاطمه سادات قریشی 

دانشیاری

دکتر داودخیرخواه

دکتر عبداله امیدی

استادی

دکتر طاهره مازوچی

دکتر غلامعلی حمیدی

استادی

دکتر منصوره مومن هروی

استاد شاخص آموزشی برگزیده  EDC

دکتر محمد علی  اطلسی

استادی

 

دکتر اعظم مصداقی نیا

استادی

 

دکتر مهدی دلاوری

دانشیاری

 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر