رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:06:45 PM 1397 / 11 / 27
 


اعضای گروه علوم تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

  • مدیرگروه :  دکتر محمد علی اطلسی    

 


دکتر همایون نادریان
دکترای علوم تشریح
مرتبه علمی: دانشیار

cvفارسی

 


دکتر حسین نیکزاد
دکترای علوم تشریح
مرتبه علمی: استاد

cv

 


دکتر حسن حسنی
دکترای علوم تشریح
مرتبه علمی: دانشیار

cv

 


دکتر محمد علی اطلسی
دکترای علوم تشریح 
مرتبه علمی: دانشیار

cv

 


غزاله مشکدانیان
دکترای علوم تشریح

CV


 دکتر ابوالفضل اعظمی
دکترای علوم تشریح
مرتبه علمی:
استادیار
cv

 


دکتر محمد علی دولتی
دکترای ژنتیک
مرتبه علمی:استادیار

cv

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر