رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:36:40 PM 1398 / 06 / 25
 

 

دانش آموختگان رشته تخصصی بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

نام ونام خانوادگی

ورودی

دکتر عاصفه فرخزاد

89

دکتر کتانه خاموشی

89

دکترراضیه رستگار

90

دکتر سید شمس الدین موسوی اعظم

90

دکتر الهه نصری

91

دکتر حسین واصف پور

91

دکتر سمیه هادی پور

91

دکتر حمیده پور باقری

92

دکتر فاطمه عمیقی

92

دکتر الهام براهیمی  قلعه قاضی

92

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر