رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:36:34 AM 1398 / 12 / 07
 

 

اعضای هیئت علمی گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

 

نام  ونام  خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

رزومه

دکتر

رضا رزاقی

دانشیار هیئت علمی CV

دکتر

حسن افضلی

استاد

 

مدیر گروه

CV

دکتر

علیرضا شریف

استاد

هیئت علمی

CV

دکتر

منصوره مومن هروی

استاد

هیئت علمی CV

دکتر

زهرا سلیمانی

دانشیار

هیئت علمی

CV

دکتر

مائده نجفی زاده

 استادیار هیئت علمی CV
 
 
کارشناس گروه: خانم زینب فخری
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر