رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:58:54 PM 1401 / 02 / 30
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر