رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:33:49 AM 1398 / 01 / 06
 

ترکیب اعضای کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی دانشگاه

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

1 رئیس آقای دکتر عباس تقوی
2 دبیر آقای دکتر ابوالفضل ارجمند
3 حقوق دان آقای علی عابدینی
4 روحانی حجت­ الاسلام علیرضا شاه ­فضل
5 متخصص آمار/ اپیدمیولوژی آقای دکتر مجتبی صحت
6 متخصص اخلاق پزشکی آقای دکتر علی صابر
7 نماینده جامعه آقای ارج
8 پژوهشگر1 خانم دکتر مرضیه حیدرزاده
9 پژوهشگر2 آقای دکتر احمد خورشیدی
10 پژوهشگر3 آقای دکتر محسن تقی ­زاده
 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر