رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:50:46 PM 1396 / 12 / 29
 


اعضای گروه زبان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

  • مدیر گروه : آقای جعفرعسگری

محمود اطهری زاده
کارشناس ارشد معارف اسلامی
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
رتبه علمی: مربی


جعفر عسگری
کارشناس ارشد زبان انگلیسی
رتبه علمی: مربی

 
  

 خانم کبری حفیظیان

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر