رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

10:53:40 AM 1399 / 11 / 09
 


اعضای گروه زبان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 

  • مدیر گروه : آقای محمود اطهری زاده

محمود اطهری زاده
کارشناس ارشد معارف اسلامی
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
رتبه علمی: مربی


جعفر عسگری
کارشناس ارشد زبان انگلیسی
رتبه علمی: مربی

 
  

 خانم کبری حفیظیان

کارشناسی ارشد مدیریت

برنامه ریزی درسی

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر