رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:59:53 PM 1399 / 05 / 19
 


گروه انگل شناسی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

ردیف

نام کتاب

نویسنده(گان)

1

تک یاخته شناسی پزشکی

دکتر صفرعلی طالاری

2

کرم شناسی پزشکی

دکتر صفرعلی طالاری

3

روش های تشخیص انگل شناسی

دکتر صفرعلی طالاری محمدرضاطالاری

4

پرسش های چهارگزینه ای تک یاخته شناسی پزشکی

دکتر صفرعلی طالاری محمدرضاطالاری

5

آمیب ها (ویرایش اول)

دکترحسین هوشیار-دکترمصطفی رضائیان

6

آمیب ها (ویرایش دوم)

دکترحسین هوشیار-دکترمصطفی رضائیان

7

آفات مهم بهداشتی

ترجمه : مهندس عباس درودگر

8

کنترل حشرات و جوندگان ناقل بیماری با بهسازی محیط

ترجمه : عباس درودگر، مسعوددرودگر،معین درودگر

9

درسنامه انگل شناسی پزشکی

دکترسیماراستی،دکترحسین هوشیار

 دکترمحسن اربابی

10

اطلس هیستوپاتولوژی ومیکروآناتومی عفونت های انگلی

دکترمهدی فخار،دکترآزاده میرزائی

 دکترمحسن اربابی،دکترعادل اسپوتین،دکتراحسان احمدپور

11

اصول تشخیص میکروسکوپی مالاریا

ترجمه : دکتر مهدی دلاوری

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر