رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:04:05 PM 1398 / 04 / 06
 

 

اطلاعیه های گروه زبان 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  

قابل توجه دانشجویان محترم پزشکی

ساعات حضور اساتید در دفتر گروه جهت پاسخ گویی به شرح زیر می باشد ، دانشجویان گرامی در صورت ضرورت می توانند طبق ساعت های ذکر شده به دفتر گروه زبان مراجعه نمایند .

 

ردیف

نام استاد

تاریخ

ساعت

1

خانم ساغر

1397/4/16

8  صبح
 

2

خانم عرشی

1397/4/10

 10

 

خانم رشادی

1397/4/10

1397/4/16

 11/30

10

4

خانم نادری صفا

1397/4/12

10

5

خانم نامدار

 1397/4/16

10

6

خانم عسگر نژاد

1397/4/3 8

7

آقای ابوالفتحی

1397/4/9

10

8

آقای مهدیان راد

1397/4/13

10

9

خانم احمدی

1397/4/13

10

10

خانم صاحب هنر

دندانپزشکی1397/4/16

بهداشت       1397/4/6

10

10

11

خانم شیرازی 1397/4/9 11

12

خانم آرامیده

1397/4/11

10

13                      خانم کریمی مقدم         1397/4/16                10
 

در صورتیکه قادر به حضور در گروه نباشید در ساعات ذکر شده  با شماره داخلی  3563 تماس حاصل فرمایید.

 


 


قابل توجه دانشجویان گرامی

 هرگونه تغییر کلاس یا مدرس بعد از انتخاب واحد ها یا حذف و اضافه آنها  ، در طول ترم تحصیلی دردروس ارائه شده این گروه آموزشی ممنوع می باشد و درصورت ضرورت باید فقط با اطلاع و موافقت کتبی گروه با شد .

                                                                                                                                     

قابل توجه دانشجویان پزشکی

 

طبق مقررات مصوبه شورای آموزشی دانشکده پزشکی و گروه زبان :

دانشجویان پزشکی متقاضی میهمانی دروس زبان تخصصی 1 ( 2 واحد 3 ساعت در هفته ) ، زبان تخصصی 2 ( 2 واحد 3 ساعت در هفته ) ،  ترمینولوژی پزشکی 1 ( 1 واحد 2 ساعت درهفته )  ترمینولوژی پزشکی 2 ( 1 واحد 2 ساعت در هفته) ، در دانشگاه های دیگر می بایست شرایط زیر را رعایت نمایند تا پس از گذراندن این دروس و آوردن نمره خود از دانشگاه مقصد ، نمرات ایشان قابل ارزیابی باشد ، درغیر این صورت نمرات آنها ارزیابی نخواهد شد .

1 –دانشجو درس مورد نظر را یکباردراین دانشگاه  اخذ نموده باشد و موفق به گذراندن آن نشده باشد .

2 –ترتیب و میزان واحد و ساعت درسی هر کدام از 4 دروس مذکور می بایست کاملا" یکسان و منطبق بر واحد و ساعت دروس این دانشگاه باشد .

3 –موافقت کتبی آموزش دانشکده و این گروه را داشته باشد .

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                       

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر