رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:25:02 PM 1399 / 03 / 11
 

 

برنامه ژورنال کلاب گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 96-95

ردیف

ارائه کننده (خانمها و آقایان)

تاریخ برگزاری   :سه شنبه ها  ساعت 12:30-12

1

اطیابی

95/7/27

2

غفاری

95/8/25

3

عزتی مهماندوست

95/9/23

4

بخشی

95/10/14

5

خدابخش

95/12/17

6

صادقی

96/1/22

7

خطی

96/2/19

8

حداد

96/3/23

 

 


برنامه ژورنال کلاب گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی در سال تحصیلی 96-95

 

ردیف

ارائه کننده (خانمها و آقایان)

تاریخ برگزاری   :سه شنبه ها  ساعت 12:30-12

1

اطیابی

27/7/95

2

غفاری

25/8/95

3

عزتی مهماندوست

23/9/95

4

بخشی

14/10/95

5

خدابخش

17/12/95

6

صادقی

22/1/96

7

خطی

19/2/96

8

حداد

23/3/96

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر