رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:08:10 AM 1396 / 06 / 29
 


برنامه آموزشی گروه انگل شناسی


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

نیمسال دوم سال تحصیلی 96/95

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر