رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

12:33:13 AM 1398 / 09 / 16
 


برنامه آموزشی گروه انگل شناسی


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

 

برنامه هفتگی گروه انگل‌شناسی در نیمسال اول سال تحصیلی  1397- 1396

نیمسال دوم سال تحصیلی 96/95

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر