رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:08:09 AM 1396 / 09 / 02
 اعضای گروه بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

  •   مدیر گروه  :  دکتر فرشته بهمنی

 


دکتر محمدحسین اعرابی
دکترای بیوشیمی
مرتبه علمی: دانشیار

cv

  
دکتر سیدمهدی میر هاشمی
دکترای بیوشیمی بالینی


دکتر فرشته بهمنی
دکترای بیوشیمی بالینی
مرتبه علمی: استادیار

cv

  
دکترعصمت آقا داوود جلفایی
دکترای بیوشیمی بالینی 
مرتبه علمی:استادیار

cv

 
دکتر غلامرضا نمازی
دکترای بیوشیمی بالینی
مرتبه علمی:استادیار

cv

 


 

زهرا جعفری
کارشناس علوم آزمایشگاهی 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر