رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:06:26 PM 1399 / 03 / 09
 اعضای گروه بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

  •   مدیر گروه  :  دکتر فرشته بهمنی

 


دکتر فرشته بهمنی
دکترای بیوشیمی بالینی
مرتبه علمی: استادیار

cv

 
دکتر نجات خیری پور

دکترای بیوشیمی بالینی

مرتبه علمی: استادیار

CV

دکتر محمد اسماعیل شهاب الدین

دکترای بیوشیمی بالینی

مرتبه علمی: استادیار

CV

  
دکترعصمت آقا داوود جلفایی
دکترای بیوشیمی بالینی 
مرتبه علمی:استادیار

cv

 
دکتر غلامرضا نمازی
دکترای بیوشیمی بالینی
مرتبه علمی:استادیار

cv

 


 

زهرا جعفری
کارشناس علوم آزمایشگاهی 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر