رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:35:32 PM 1398 / 12 / 09
 


فیلم های آموزشی

 

مالاریا

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر