رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:43:30 PM 1398 / 09 / 01
 


فیلم های آموزشی

 

مالاریا

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر