رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:38:31 PM 1399 / 09 / 11
 


پاورپوینت های آموزش


DNA استخراج 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر