رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:39:02 AM 1399 / 03 / 17
 


                      
اعضای گروه انگل، قارچ و حشره شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

  •     مدیر گروه:  دکتر محسن اربابی

 


مهندس عباس درودگر

کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی
و مبارزه با ناقلین
مرتبه علمی: استادیار

cv


دکتر حسین هوشیار
دکترای انگل شناسی
مرتبه علمی: استاد

cv انگلیسی
  cvفارسی


دکترمحسن اربابی
دکتری تخصصی انگل شناسی
مرتبه علمی : دانشیار

cv

دکتری تخصصی انگل‌شناسی
مرتبه علمی : دانشیار


دکتر مهدی ناظری
دکترای تخصصی قارچ شناسی
مرتبه علمی:استادیار

cv

دکتر مهدی دلاوری 
دکترای تخصصی انگل شناسی
مرتبه علمی : استادیار

cv

   
 
آزاده ظهیری
کارشناس آزمایشگاه

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر