رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:52:00 AM 1398 / 04 / 06
 


دانشجویان کارشناسی ارشد در حال تحصیل

گروه انگل شناسی

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

عنوان پایان نامه

اساتید راهنما

1

سارانپونی

بررسی اثرات سیتو توکسیک و فراساختاری نانو ذرات طلا ، کورمین و کیتوزان بر پروتواسکولکس های کیست هیداتیک در شرایط برون تنی

دکتر دلاوری - دکتر اربابی 

2

الناز نظامی

بررسی ملکولی و مرفولوژیکی ایزوله های فاسیولا و دیکروسلیوم در استان مرکزی

دکتر اربابی - دکتر هوشیار

3

نادر مرندی

بررسی سرواپیدمیولوژی و ملکولی توکسوپلاسموز در گوسفند وبز در کاشان

دکتر راستی - دکتر عبدلی 

4

محمد حسین گلستانی

 تشخیص  و شناسایی ژنوتیپ های آکانتامبا از آب ، خاک و گردوغبار در شهرستان کاشان در سال 1395

 دکتر راستی - دکتر هوشیار

5

محمد عزتی مهماندوست

بررسی فعالیت ضد لیشمانیایی اورانوفین بر لیشمانیا ماژور در شرایط برون تنی

 

6

علی محمد بخشی

 -

 

7    

حمیده سادات اطیابی

 -

 

8

 عاطفه غفاری

 -

 

9
شیرین خدابخش
 
-  
10
عاطفه حداد
 
-  
11
هادی صادقی
 
-  
 


 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر